Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi S. M. Topal adına «Masalcık» uşak başçasının bibliotekasına kiyat baaşladı Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич передал книги в библиотеку детского сада №9 им. С.М. Топал

İşbirlii annaşmasına görä aprilin 21-dä Bilim-aaraştırma merkezinin zaametçileri uşak başçasının bibliotekasına hem muzeyinä gagauz dilindä halkımızın istoriyasını, kulturasını, adetlerini açıklayan kiyatları, sözlükleri, masal toplumnarını hem gagauz yazıcıların, peetçilerin portretlerini baaşladılar. Uşak başçasının öndercileri candan-ürektän şükür ettilär bilim zaametçilerinä uşaklara da, terbiedicilerä dä faydalı olan baaşış için.
В соответствии с договором о сотрудничестве, 21 апреля сотрудники Научного центра передали в дар библиотеке и музею детского сада литературу на гагаузском языке по истории, культуре и традициям гагаузского народа, словари, сказки и портреты гагаузских писателей и поэтов. Администрация детского сада сердечно поблагодарила сотрудников научного центра за ценный подарок, который будет очень востребован детьми и воспитателями.