«Gagauz dili hem literatura uroklarında yaratmalar. Üüredicilerä metodika teklifleri» kiyadına tanıtım

Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezindä hederlez ayın 25-dä «Gagauz dili hem literatura uroklarında yaratmalar. Üüredicilerä metodika teklifleri» kiyadına tanıtım geçti. Metodika tekliflerini hazırlayannar İ. D. Rişilän, O. F. Konstantinova işin strukturasını kısadan açıklayıp, sıraya katılannarı aaraştırmanın neetinnän hem içendekisinnän tanıştırdılar.
Gagauz metodikasının bir dalı olarak, sözü ilerletmäk alanı gücülä kurulêr, çünkü bölä temel metodika annayışlarına görä, nicä sözü ilerletmektä çalışmak sırası, üüretim kolaylıkları, üürenicilerin sözünü ilerletmäk uurunu kantarlamak kriteriyleri, maasuz aaraştırmalar pek az var.
Tiparlanmış kiyadın baş neeti ana dili uroklarında üürenicilerin sözünü ilerletmäk teoriya hem praktika verilerini genelletmää, yardım etmää yaratma yazmasında dooru çalışmayı kurmaa.
Prezentaţiyada pay aldılar bilimcilär, Gagauziya BAM aaraştırıcıları, gagauz dili hem literatura üüredicileri, terbiedicilär, biblioteka temsilcileri, studentlär.
Kiyatta yazılmışlar bir nasaat gibi, bir yardım gibi avtorlardan faydalı olur hem büük görgüylän, hem ancak başlayan çalışmaa gagauz dili hem literatura üüredicilerinä, üüretmennerä, «Gagauz dili hem literatura» zanaatına üürenän studentlerä hem magistrantlara, ana dilini üüretim metodologiyası uurunda bilim aaraştırıcılarına.