Kalkıntının başlantısı var… Gagauz Respublikası Prezidentin – Stepan Mihayloviç Topalın hatırına /Есть у революции начало… Памяти Степана Михайловича Топал – Президента Гагаузской Республики

Sentäbrinin 28-dä 2018 yılda geçindi gagauz halkının anılmış oolu hem patriotu.
Ama, hatır bu insan için, onun yaptıkları Gagauziya hem gagauz halkı için şindi dä yaşȇȇr, da hep birleştirer cümnemizi eni başarılara. Onuştan Gagauz Respublikası Prezidentinin hatırını gagauz halkının gelän evlat boylarında korumak ta – önemni iştir.
Bu gündä cümnä temsilcileri hem avtonomiyamızın devlet kurumnar temsilcileri çiçek koydular Gagauz Respublikası Prezidentinin mezarına.

“Stepan Topal adına muzey evi” İstoriya-kultura merkezindä geçti olaylar hem gezilär, angıları adalıydılar Stepan Mihayloviç Topalın hatırına hem onun katkısına gagauz halkının dirilmesinä hem Gagauziyanın kurulmasına.
Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezi hazırladı anmak video lekţiyasını Gagauz halkının istoriyası için video lekţiyalar ţiklasından, angısı adalı Stepa Topala.
Gagauz halkının millet kahramannarına sonsuz hatır!
Gagauz Respublikası Prezidentinin – Stepan Mihayloviçin topracıı ilin olsun…

28 сентября 2018 года не стало выдающегося сына и патриота гагаузского народа.
Однако, память об этом человеке, о том, что он сделал для Гагаузии и гагаузского народа, по-прежнему жива и способна вновь и вновь консолидировать наше общество для достижения новых важных рубежей в развитии. А значит и сохранение памяти о Президенте Гагаузской Республики в сознании будущих поколений гагаузского народа является важным и нужным делом.
В этот день представители общественности и государственных учреждений автономии возложили цветы к могиле Президента Гагаузской Республики.
В ИКЦ «Дом-музей им. Степана Топал», при НИЦ Гагаузии, прошел комплекс мероприятий и экскурсии посвященные памяти Степана Михайловича Топал и его вкладу в дело возрождения гагаузского народа и становления Гагаузии.
НИЦ Гагаузии подготовил и представил памятную видео лекцию из цикла видео лекций по истории Гагаузского народа, посвященную Степану Топал.
Вечная память национальным героям гагаузского народа!
Светлая память Степану Михайловичу – Президенту Гагаузской Республики..