Gavril Arkadyeviç Gaydarcıyı anmak günü / День памяти Гавриила Аркадиевича Гайдаржи

Fevralın 14-dä 1998 yılda geçindi gagauz renesansın şannı temsilcisi, anılmış gagauz yazıcısı, bilimci hem literaturacı, gagauz halkının oolu – Gavril Arkadyeviç Gaydarcı.
Gavril Arkadeyviçi, gagauz kulturasında hem gagauzologiyada kahırlı günü anmaa deyni poetin küçük Vatanında – Kırbaalı küüyündä, geçti yortu sıraları. Onnarda pay aldılar avtonomiya bilim-kultura cümnesinin temsilcileri, Valkaneş dolayı başı İvan Dmitrieviç Gaydarcı, Kırbaalı küüyün başı – Vitaliy Georgieviç Çakir, küücülär, poetin hısımnarı hem yakın insannarı.
Musaafirlär tanıştılar Gavril Arkadieviçin biografiyasına hem bilim-kultura mirasına adalı sergiylän. Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezinin bilim zaametçileri okudular kendi dokladlarını. Musaafirlerä danıştılar küü temsilcileri hem bilimcinin hısımnarı.
Sıraların sonunda G.A. Gaydarcı adına Komrat teoretik liţeyin üürenicileri okudular Gavril Arkadyeviçin yaratmalarını hem hatıra yaratmaları onun için.
Gagauz halkın anılmış oolunun – Gavril Arkadyeviç Gaydarcının topracıı ilin olsun!
14 февраля 1998г. не стало одного из ярчайших представителей гагаузского ренессанса, выдающегося гагаузского ученого, писателя и литературоведа, сына гагаузского народа – Гавриила Аркадиевича Гайдаржи.
В память о нем и об этом печальном дне для гагаузской культуры и гагаузоведения, на малой родине поэта – в селе Карбалия, прошли мероприятия, участие в которых приняли представители научно-культурного сообщества автономии, и.о. главы райадминистрации Вулканештского р-на - Иван Дмитриевич Гайдаржи, примар села Карбалия - Виталий Георгиевич Чакир, односельчане, родственники и близкие поэта.
Собравшимся была представлена выставка, посвященная биографии Гавриила Аркадиевича и его научно-культурному наследию. Прозвучали научные сообщения и доклады гагаузоведов и научных исследователей НИЦ Гагаузии. Выступили представители коммуны и родственники ученого.
Памятные мероприятия завершились выступлениями учащихся Комратского теоретического лицея им. Г.А. Гайдаржи, в ходе которых прозвучали отрывки произведений Гавриила Аркадиевича и произведений о нем.
Светлая память Гавриилу Аркадиевичу Гайдаржи – выдающемуся сыну гагаузского народа!